Duurzaam beleid

 

Een duurzame aanpak

Bij ClickTouch erkennen we onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de maatschappij. We verbinden ons ertoe duurzame praktijken te integreren in al onze activiteiten en de bescherming van het milieu te bevorderen. Dit milieubeleid is ons engagement om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een gezonde en duurzame toekomst te creëren.

 

Afvalbeheer

We implementeren strenge afvalbeheerstrategieën om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Door middel van sorteerprocessen scheiden we afvalstromen voor recycling en verantwoorde verwijdering.

Duurzame verpakking

In nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkelen we de meest duurzame verpakkingsoplossingen voor elk project. Dit kan bestaan uit robuuste en herbruikbare dozen, of op maat ontworpen dozen die direct bruikbaar zijn voor eindgebruikers. We werken ook met herbruikbare ESD PP-dozen (die we naar onze klant sturen en vervolgens weer terugkrijgen) om het afval van verpakkingsmateriaal te verminderen. We gebruiken bij voorkeur verpakkingsmateriaal met FSC (Forest Stewardship Council) of PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) certificering, waarmee verantwoord bosbeheer en -behoud wordt gestimuleerd.

Groene energie

ClickTouch omarmt hernieuwbare energiebronnen als onderdeel van onze duurzaamheidsinspanningen. Onze gebouwen zijn uitgerust met zonnepanelen, die groene energie gebruiken om onze machines van stroom te voorzien. Bovendien voorzien we in oplaadinfrastructuur voor onze elektrische bedrijfswagens, waardoor we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en minder koolstof uitstoten.

Naleving van regelgeving

We houden ons strikt aan alle relevante milieuvoorschriften en -normen. Dit omvat het grondig bijhouden en naleven van regelgeving zoals REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën) en RoHS (Beperking van Gevaarlijke Stoffen). Onze niet-aflatende inzet voor naleving van de regelgeving zorgt voor een verantwoord beheer van potentieel schadelijke stoffen in onze hele toeleveringsketen.

 

Door proactief afvalbeheer, het gebruik van groene energie, naleving van regelgevende normen en promotie van duurzame verpakkingen, zijn we standvastig in ons engagement om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en bij te dragen aan een duurzame toekomst voor toekomstige generaties.

Door deze maatregelen te implementeren en te onderhouden, bevestigt ClickTouch zijn engagement voor milieubescherming en duurzaamheid. We zullen blijven streven naar verbetering en innovatie om een positieve impact te hebben op het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn.